[Список текстов] [Войти]

Evaldas Balčiūnas

    Aš dezertyruoju iš šaltojo karo


dezertyras      Man seniai neįdomu kalbėti apie žmones, besidominčius žmonių teisėmis. Bet norisi pasakyti apie pacifistus, kuriuos anksčiau pažinojau. Kai kurie iš jų buvo kur kas aktyvesni už mane. Jie rengė gražias akcijas prieš prievartą, klausėsi teisingų hipių grupių, žinojo užsienietiškus pacifistinių dainų žodžius ir nutuokė simboliuose. Buvo metas, kada jie geriau už mane suprato pramoninės gyvulininkystės ir karų, bado ir karų, alkoholio ir karų sąryšius.

      Tie pacifistai žvaliai pasakojo apie alternatyvią pilietinę tarnybą, pasisakė prieš Čečėnijos karą. Prieš Gruzijos karą jų pasisakė kur kas mažiau, hipiai tiesiog dėjo ant to karo. Prieš Sirijos karą pirmais metais visai niekas nepasisakydavo. Na, gal kokie keturi žmonės, kiek pamenu.
      
Ir štai atėjo Ukrainos karas. Visos baltos juostelės užsidengė juodai oranžinėmis juostelėmis. Netikėtai žmonės, kurie visą gyvenimą susiejo su antimilitarizmu:

      – ėmė trokšti pergalės savo šaliai,
      – eis su ginklu jos ginti,
      – eis su ginklu pulti jos priešus.
      
O kai aš, amžina dezertyrė ir bėglė, klausiu: "Kas atsitiko tavo pacifizmui, brolau". Girdžiu:

      – žaidimai baigėsi,
      – tėvynė pavojuje,
      – žydai pavojuje,
      – ukrainiečiai pavojuje,
      – kas nešaudo, tas ne vyras,
      – tau to nereikia, nes tu moteris.
     

https://www.youtube.com/watch?v=SiWGsReG5Ig

      Prisimenu, kaip 1995 metais žiūrėjau programą "A" su Olga Arefjeva. Programą rodė labai vėlai, bet nebuvo iš ko rinktis. Ir iki šiol ji dainuoja ypatingoje mėlynoje salėje mano galvos viduje. Netgi jei norėčiau pasielgti kitaip – likčiau dezertyrė.
      
      Liubava Malyševa
      
      Iš http://lubava.livejournal.com/1002659.html vertė E.B.
      2014 03 03

 

http://www.anarchija.lt/laisvoji-tribuna/38486-as-dezertyruoju-is-saltojo-karo

 

l
Мне давно не интересно говорить за правозащитников вообще. Но мне хочется сказать за пацифистов, с которыми я была знакома прежде. Некоторые из них были куда активнее, чем я. Они делали мощные красивые акции против насилия. Они слушали правильные хиповые группы, знали иностранные слова пацифистских песен и разбирались в символике. Было время, когда некоторые пацифисты лучше меня шарили в таких вещах, как, скажем, связь промышленного животноводства и войн, голода и войн, алкоголя и войн. Пацифисты бодро рассказывали про альтернативную гражданскую службу, выступали против чеченской. Против грузинской выступало меньше народу, только Лысый и его группа согласились раздавать листовку, хиппи просто забили на эту войну. Против сирийской первые годы совсем никто не высказывался. Ну четыре человека были, ладно, я вас помню.

И вот дошло до украинской. И все белые ленточки покрылись черно-оранжевыми полосочками. Внезапно люди, которые всю жизнь тряслись со своим антимилитаризмом как в поговорке, говорят, что:
- желают победы своей стране
- пойдут с оружием защищать
- пойдут с оружием нападать
- поедут быть на родине

А когда я, вечный дезертир и беглец, спрашиваю "Что стало с твоим пацифизмом, брат", слышу:
- игры кончились
- родина в опасности
- евреи в опасности
- украинцы в опасности
- не стреляет не мужик
- тебе не надо ты женщинаДо 95 года было вообще сложно найти что-то о хиппи. В 1995 году я смотрела программу "А" с Ольгой Арефьевой. Программа шла очень поздно, но выбирать не приходилось. И до сих пор Ковчег так и поет где-то в особом синем зале внутри моей головы. Даже если бы я захотела поступить иначе - я дезертир.

Была такая статья в журнале Контркультура давно-давно. Срать на идеалы молодости. Правда, статья-то как раз про то, что следует все взорвать. Но это у кого какие идеалы. Название универсальное. Мне интересно, как вы так запросто с идеалами.