[Список стихов] [Войти]

Любава

    Стихи Папуши, перевод с польской версии Ежи Фицовского

Св.Сара, покровительница цыган

По коже загорелой любой нас отличит.
Поют о Чёрной Панни бродяги-скрипачи.
Часовня кочевыми созвездьями полна.
Молитва — что дорога, икона — что луна.

Когда пути не видно и свет дневной угас.
Мадонна, улыбаясь, оберегает нас.  
Иначе как прошли бы, проехали бы как
венгерские долины, Карпаты и Камарг?

Тропинка наша вьётся, вмещая свет и тьму.                       
Куда же мы стремимся, зачем и почему?
Бредём мы постоянно неведомо куда.         
За нами на колёсах — и счастье, и беда.

Что ладанки дымятся остывшие костры.
Цыганская Мадонна, своих укроешь ты.
Помолимся, скитальцы, поэты, скрипачи —
когда дышать нам нечем, когда бредём в ночи.

Цыганка

цыганка которая есть
во мне
сказала забудь останься на дне
не нужно тебе умирать
сейчас
зеркал бить всю ночь “быть”

этот вечер лишь для неё
вся сила “быть” — жить о своём
“быть” вчера
во власти вчера
без ночи
без дня
без дна


Цыганская сказка

Слепила ласточка гнездо 
у самого окна - 
ну точно как цыганочка
черна.
Дорогу показала нам и
и рядом пожила, 
потом в болоте сгинула она.

Ветер

Литературный перевод
с польского Любава Малышева

Холод, осень, ветер свищет.
Две молитвы к Богу —
золотых осенних листьев
и цыганки чёрной.
Перекрестками-лесами
ветер стонет, воет
и цыганку осыпает
золотой листвою.


Все тексты ниже — польский перевод с языка польских цыган
Ежи Фицовский

Święta Sara Patronka Cyganów

Módlmy się do niej, Cyganie wędrowni,
Do Czarnej Panny, skrzypkowie podróżni,
Dymem obozów i światłem czatowni,
Skórą, po której nas każdy odróżni.

Twarz jej oliwna rysuje się smagle
W nocy, gdy paproć odurza nas wonna
I tchu gdy braknie. W noc taką nas nagle
Budzi i błyska białkami Madonna.

Jak lampę ku nam ikonę pochyli
I uśmiech sączy liliową swą wargą:
W drogę ruszamy znów mila po mili,
W dół Karpatami, Uhrami, Kamargą.

Skąd to idziemy tak ciągle i po co
W tłumie do ujścia nieznanej podróży!
Z rąk powleczonych miłością i nocą
Święta wróżbiarka to wszystko wywróży.

Pierwsza na pomoc przed zgubą nadleci,
Zna szlaki wiatrów i ziemię palącą.
Módlmy się do niej, Cyganie, poeci,
Gdy tchu nam braknie i drogi się mącą.


Cyganka

Cyganka która jest
we mnie
powiedziała
wyrzuć to "we mnie"
i już
Nie musisz śmierci
podawać lustra
bo całą noc "być"
to dla niej jeden wieczór
Cała moc "być"
to właśnie
wczoraj
bez nocy
bez dnia
bez dna

BAJKA CYGAŃSKA

(paramiśa romani)

Ulepiła jaskółka
pod moim oknem gniazdo,
jaskółka czarna
jak Cyganecz
ka.
Wskazywała nam dobre drogi.
Zamieszkała w stajniach i domach.
Zginęła w bagnach.
1951

TAM, GDZIE WIATR

Польский перевод
Ежи Фицовский, 1952

Tam, gdzie wiatr śpiewa pieśni,
jesienią modlą się do Boga
liście złote
i Cyganka czarna.
W lasach,
u krzyżowych dróg,
gdzie wiatry śpiewają pieśni,
Cyganka Boga prosi
i liść złoty spada.